【www.365978.net--阳光】

                 妈妈像春季的阳光

                  让我在春天里茁壮长大  

                  妈妈像夏季的雨

                  让我在夏季感到凉爽

                  妈妈像一把结实的伞

                  为我挡

                  妈妈啊,你是给爱的人

本文来源:https://www.365978.net/ziranzuowenzhuanti/10155/