【www.365978.net--手】

  浙江省桐乡乌镇植材小学107 胡滢澐

  春天来了,花草树木长得太快,口渴了。轰隆隆,雷公公敲着大鼓来了,春姑娘吓得“哇哇”大哭,树儿草儿却高兴地“咕咚咕咚”大口喝水。

  坐在教室写字,雷公公也吓着了,害得我把字写歪了。

 

 

 

                                            

本文来源:https://www.365978.net/huatizuowenzhuanti/13728/